ถังพ่นยาขนาดเล็ก

ถังพ่นยาขนาดเล็ก หรือ กระบอกฉีดพ่นขนาด1ลิตร กระบอกฉีดพ่นขนาด1.5 ลิตร กระบอกฉีดพ่นขนาด2ลิตร  หรือเครื่องพ่นยาขนาดเล็ก ถังพ่นปุ๋ยน้ำ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก เพราะมีขนาดที่เล็ก น้ำหนักเบา เครื่องพ่นยานี้มีไว้ใช้สำหรับการฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง และสารเคมีเกษตรอื่น ๆ อย่างเดียว แต่ยังนิยมใช้ในการปุ๋ยทางใบกับพืช สามารถปรับละอองที่พ่นออกมาได้ หัวฉีดปรับระดับได้ คุณสมบัติ ใช้รดน้ำต้นไม้ พ่นปุ๋ยบำรุงดอกไม้ต้นไม้ขนาดเล็ก ฉีดพ่นฮอร์โมนให้แก่พืชผัก ,พืชไร่ ,พืชสวน หรือต้นไม้ต่างๆ หัวฉีดเป็นทองเหลือง หัวฉีดสามารถปรับให้ฉีดกระจายเป็นละอองน้ำ หรือปรับให้ฉีดพุ่งเป็นลำได้ โดยอัดลมเข้าถัง แล้วฉีดพ่นจนแรงดันเริ่มเบาลง จึงเริ่มโยกอัดแรงดันเข้าใหม่ สนใจซื้อที่เราครับบริษัท มาย ซัคเซส อะโกร จำกัด