S-02 สำหรับก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร

อะไหล่หัวสเปรย์ก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร

Description

Description

อะไหล่หัวสเปรย์ก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร

  • หัวฉีด 2 หัวแบบแนวดิ่ง
  • สามารถใช้ได้กับก้านไฟเบอร์กลาสสำหรับถัง 12-20 ลิตร
  • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีดแบบละออง หรือแบบเส้นตรงได้