Description

Description

อะไหล่หัวสเปรย์ก้านสแตนเลส 12-20 ลิตร

  • หัวสเปรย์ทำจากทองเหลือง มีความทนทาน
  • สามารถใช้ได้กับก้านสแตนเลสสำหรับถัง 12-20 ลิตร
  • หัวฉีดมี 4 รู สามารถฉีดได้กระจายเป็นวงกว้างกว่าแบบรูเดียว