ไบโอเจท สารเสริมประสิทธิภาพกำจัดแมลง

สารสกัดน้ำมันจากสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยเสริมฤทธิ์ยากำจัดแมลงทั้งแบบเคมี และชีวภาพ รวมทั้งช่วยกำจัดไข่ของแมลงเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้ถนอมพืชผักให้คงความสด ไม่เน่าเสียเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์

Description

Description

สารสกัดน้ำมันจากสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยเสริมฤทธิ์ยากำจัดแมลงทั้งแบบเคมี และชีวภาพ รวมทั้งช่วยกำจัดไข่ของแมลงเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้ถนอมพืชผักให้คงความสด ไม่เน่าเสียเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์

การใช้งาน

ผสมไบโอเจทและยาที่ใช้ควบคู่ในปริมาณ 1 ช้อนชากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดที่หน้าดินและใบ

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง