ไคโตซาน ตราคนกับควาย

สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยทำให้พืชกินอาหารเก่ง
ใช้คู่กับฮอร์โมนหรือสารอาหารบำรุงพืชอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกินอาหารพืช

Description

Description

สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยทำให้พืชกินอาหารเก่ง

ใช้คู่กับฮอร์โมนหรือสารอาหารบำรุงพืชอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกินอาหารพืช

การใช้งาน

ผสมไคโตซานปริมาณ 1 ช้อนชากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดที่หน้าดินและใบ

สัปดาห์ละ 1 ครั้งในเวลาเช้า