แอตคอล ตราคนกับควาย

สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เสริมประสิทธิภาพในการแผ่กระจาย
ทำให้สารอาหารเกาะแน่นกับพืช ประหยัดปุ๋ย ยามากขึ้น

Description

Description

สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เสริมประสิทธิภาพในการแผ่กระจาย

ทำให้สารอาหารเกาะแน่นกับพืช ประหยัดปุ๋ย ยามากขึ้น

การใช้งาน

ผสมแอตคอลและยาที่ใช้ควบคู่ในปริมาณ 1 ช้อนชากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดที่หน้าดินและใบ

สัปดาห์ละ 1 ครั้งในเวลาเช้า