Description

Description

ตัวแทนจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตร

โดรนสำหรับหว่านปุ๋ย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงสัตรูพืชในนาข้าว. โดยปกติแล้วการฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชและหว่านปุ๋ยโดยใช้คนจะใช้เวลานาน การใช้โดรนมาช่วยทำให้ฉีดพ่นได้ทั่วถึงและใช้เวลาที่สั้นลงมาก ไม่ทำลายพื้นนาหรือท้องไร่

อุปกรณ์พ่นยา ในลักษณะของเครื่องบินบังคับวิทยุ