ฮอร์โมนบำรุงดอก สำหรับกล้วยไม้ ตราคนกับควาย

ฮอร์โมนสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ

เหมาะสำหรับกล้วยไม้บ้านที่โตสมบูรณ์ดี ต้องการให้ออกดอก ออกผล

Description

Description

ฮอร์โมนสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ

เหมาะสำหรับกล้วยไม้บ้านที่โตสมบูรณ์ดี ต้องการให้ออกดอก ออกผล

การใช้งาน

ผสมฮอร์โมนปริมาณ 1 ช้อนชากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดที่รากและใบ

สัปดาห์ละ 1 ครั้งในเวลาเช้า