Description

Description

อะไหล่หัวสเปรย์สำหรับกระบอกฉีดพ่น 1-2 ลิตร

  • สามารถใช้กับกระบอกฉีดพ่นได้ทุกขนาด
  • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีดแบบละออง หรือแบบเส้นตรงได้