หัวสเปรย์ รุ่น TS-23

ตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หัวฉีดสเปรย์ เป็นหัวสเปรย์คอ ใช้กับขวด

Description

Description

ตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หัวฉีดสเปรย์ เป็นหัวสเปรย์คอ ใช้กับขวด

  • หัวฉีดสามารถฉีดแบบละอองหรือแบบพุ่งตรงได้

ใช้สำหรับฉีดพ่นยา พ่นปุ๋ย รดน้ำต้นไม้และพืชผักได้ตามอเนกประสงค์