Description

Description

อะไหล่หัวสเปรย์สำหรับก้านสแตนเลส 12-20 ลิตร

  • สามารถใช้ได้กับก้านสแตนเลสสำหรับถัง 12-20 ลิตร
  • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีดแบบละออง หรือแบบเส้นตรงได้