Description

Description

มือบีบพร้อมก้านและหัวสเปรย์ สำหรับถัง 3-8 ลิตร

  • ตัวก้านทำจากไฟเบอร์
  • หัวฉีดสามารถปรับเป็นละออง หรือ ฉีดพุ่งได้
  • สินค้ามีความยาวโดยรวมเท่ากับ 53 เซนติเมตร