ที่รดน้ำอัตโนมัติ รหัส KB-3000

ที่รดน้ำอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการดูแลรดน้ำต้นไม้

Description

Description

ที่รดน้ำอัตโนมัติ

  • เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการดูแลรดน้ำต้นไม้
  • เหมาะสำหรับไม้กระถางเล็ก
  • ใช้ระบบวัดค่าความชื้น ในการทำงาน โดยเมื่อดินในกระถางแห้ง อุปกรณ์จะทำการดึงน้ำจากขวดน้ำมาที่กระถางจนมีความชื้นที่พอเหมาะ
  • สินค้า 1 กล่อง มีจำนวน 2 ชิ้น