ตัวต่อก้าน TIE-IN สำหรับถัง 3-8 ลิตร

ตัวต่อก้านสำหรับถัง 3-8 ลิตร

Description

Description

ตัวต่อก้านสำหรับถัง 3-8 ลิตร

  • สำหรับต่อก้านฉีดไฟเบอร์เพื่อเพิ่มความยาวสำหรับถัง 3-8 ลิตร

หัวฉีดสามารถปรับเป็นละออง หรือ ฉีดพุ่งได้ • สินค้ามีความยาวโดยรวมเท่ากับ 53 เซนติเมตร