ตัวต่อก้านสำหรับถัง 12-20 ลิตร

ตัวต่อก้านสำหรับถัง 12-20 ลิตร

Description

Description

ตัวต่อก้านสำหรับถัง 12-20 ลิตร

  • สำหรับต่อก้านฉีดไฟเบอร์เพื่อเพิ่มความยาวสำหรับถัง 12-20 ลิตร