ฐานล้อเลื่อนสำหรับถังพ่นยา รหัส SX-G1

ฐานล้อเลื่อนสำหรับถังพ่นยา เป็นล้อเลื่อนสำหรับเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่

Description

Description

ฐานล้อเลื่อนสำหรับถังพ่นยา

  • เป็นล้อเลื่อนสำหรับเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่