ซีลยางสำหรับก้านฉีดทองเหลือง

ซีลยางสำหรับหัวฉีดทองเหลือง

  • อะไหล่ซีลยางสำหรับสินค้า HK-A101, HK-A102, HK-A201, HK-A202
Description

Description

ซีลยางสำหรับหัวฉีดทองเหลือง

  • อะไหล่ซีลยางสำหรับสินค้า HK-A101, HK-A102, HK-A201, HK-A202