ก้านพร้อมหัวสเปรย์สำหรับถัง 3-8 ลิตร

มือบีบพร้อมก้านและหัวสเปรย์ สำหรับถัง 3-8 ลิตร

Description

Description

มือบีบพร้อมก้านและหัวสเปรย์ สำหรับถัง 3-8 ลิตร

  • ตัวก้านทำจากไฟเบอร์
  • หัวฉีดสามารถปรับเป็นละออง หรือ ฉีดพุ่งได้
  • สินค้ามีความยาวโดยรวมเท่ากับ 39.5 เซนติเมตร