ก้านพร้อมหัวสเปรย์สำหรับถัง 12-20 ลิตร

ก้านฉีดไฟเบอร์พร้อมหัวสเปรย์สำหรับถัง 12-20 ลิตร

Description

Description

ก้านฉีดไฟเบอร์พร้อมหัวสเปรย์สำหรับถัง 12-20 ลิตร

  • ก้านทำด้วยไฟเบอร์
  • ก้านมีความยาว 71 เซนติเมตร(รวมหัวสเปรย์)
  • สามารถใช้ตัวต่อก้านสำหรับเพิ่มความยาวของก้านได้