Description

Description

หัวฉีดพ่นทองเหลืองชุบโครเมียมชนิด 2 หัว

  • ใช้ได้กับขวดน้ำที่ปากมีขนาดเท่ากับขวดน้ำอัดลมทุกชนิด
  • สามารถฉีดได้ไกลถึง 5 เมตร
  • สามารถฉีดแบบเป็นละออง หรือปรับเป็นฉีดแบบพุ่งตรงได้