Description

Description

หัวฉีดพ่นทองเหลืองชุบโครเมียม

  • ใช้ได้กับขวดน้ำที่ปากมีขนาดเท่ากับขวดน้ำอัดลมทุกชนิด
  • สามารถฉีดได้ไกลถึง 5 เมตร
  • สามารถฉีดแบบเป็นละออง หรือปรับเป็นฉีดแบบพุ่งตรงได้
  • หัวฉีดสามารถซื้อก้านยาวต่อเพิ่มได้ เพื่อความสะดวกในการฉีดไม้สูงหรือเตี้ย