Description

Description

หัวฉีดพ่นอัดลม

  • ใช้ได้กับขวดน้ำที่ปากมีขนาดเท่ากับขวดน้ำอัดลมทุกชนิด
  • เป็นหัวฉีดชนิดอัดลม
  • สามารถฉีดได้ไกลถึง 5-8 เมตร
  • สามารถฉีดแบบเป็นละออง หรือปรับเป็นฉีดแบบพุ่งตรงได้