ก้านต่อทองเหลืองสำหรับ HK-A101

ก้านฉีดทองเหลืองสำหรับหัวฉีดพ่น

HK-A101

• ก้านทำด้วยทองเหลือง เหมาะกับการฉีดพ่นยา หรือ สารเคมี

• สามารถปรับหัวฉีดเป็นแบบละออง หรือ แบบฉีดพุ่งได้

* สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้


ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม: • 64-L.jpg
  มือบีบพร้อมก้านและหัวสเปรย์ สำหรับถัง 3-8 ลิตร • ตัวก้านทำจากไฟเบอร์ • หัวฉีดสามารถปรับเป็นละออง หรือ ฉีดพุ่งได้ • สินค้ามีความยาวโดยรวมเท่ากับ 53 เซนติเมตร * สามารถ...

 • 65-L.jpg
  มือบีบพร้อมก้านและหัวสเปรย์ สำหรับถัง 3-8 ลิตร • ตัวก้านทำจากไฟเบอร์ • หัวฉีดสามารถปรับเป็นละออง หรือ ฉีดพุ่งได้ • สินค้ามีความยาวโดยรวมเท่ากับ 39.5 เซนติเมตร * สามา...

 • 66-L.jpg
  ก้านไฟเบอร์กลาสสำหรับถัง 3-8 ลิตร • ก้านทำจากไฟเบอร์มีความทนทาน • ตัวก้านมีความยาว 33 เซนติเมตร * สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้

 • 92-L.jpg
  ก้านฉีดทองเหลืองสำหรับถัง 3-8 ลิตร • ก้านทำด้วยทองเหลือง เหมาะกับการฉีดพ่นยา หรือ สารเคมี • สามารถปรับหัวฉีดเป็นแบบละออง หรือ แบบฉีดพุ่งได้ * สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใ...

 • 93-L.jpg
  ก้านฉีดทองเหลืองยืดได้สำหรับถัง 3-8 ลิตร • ก้านทำด้วยทองเหลือง เหมาะกับการฉีดพ่นยา หรือ สารเคมี • สามารถปรับหัวฉีดเป็นแบบละออง หรือ แบบฉีดพุ่งได้ • หัวสามารถปรั...

 • 95-L.jpg
  ก้านฉีดทองเหลืองสำหรับหัวฉีดพ่นHK-A102• ก้านชุบด้วยโครเมียม เหมาะกับการฉีดพ่นยา หรือ สารเคมี• สามารถปรับหัวฉีดเป็นแบบละออง หรือ แบบฉีดพุ่งได้* สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้

 • 96-L.jpg
  ก้านต่อยืดได้สำหรับหัวฉีดพ่นHK-A101/HK-B102• ก้านทำด้วยทองเหลือง เหมาะกับการฉีดพ่นยา หรือ สารเคมี• สามารถปรับหัวฉีดเป็นแบบละออง หรือ แบบฉีดพุ่งได้• หัวสามารถปรับระดับโค้งงอได้• ก้า...

 • 97-L.jpg
  ก้านสแตนเลสยืดได้สพร้อมหัวสเปรย์สำหรับถัง 12-20 ลิตร• ก้านทำด้วยสแตนเลส เหมาะกับการฉีดพ่นยา หรือ สารเคมี• สามารถปรับหัวฉีดเป็นแบบละออง หรือ แบบฉีดพุ่งได้• หัวสามารถปรับระดับโค้งงอไ...

 • 98-L.jpg
  ก้านฉีดไฟเบอร์พร้อมหัวสเปรย์สำหรับถัง 12-20 ลิตร • ก้านทำด้วยไฟเบอร์ • ก้านมีความยาว 71 เซนติเมตร(รวมหัวสเปรย์) • สามารถใช้ตัวต่อก้านสำหรับเพิ่มความยาวของก้านได้ * ส...

 • 99-L.jpg
  ก้านฉีดไฟเบอร์กลาสสำหรับถัง 12-20 ลิตร • ก้านทำด้วยไฟเบอร์กลาส • ก้านมีความยาว 66 เซนติเมตร • สามารถใช้ตัวต่อก้านสำหรับเพิ่มความยาวของก้านได้ * สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพ...

 • 116-L.jpg
  ตัวต่อก้านสำหรับถัง 3-8 ลิตร • สำหรับต่อก้านฉีดไฟเบอร์เพื่อเพิ่มความยาวสำหรับถัง 3-8 ลิตร • • • * สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้

 • 117-L.jpg
  ตัวต่อก้านสำหรับถัง 12-20 ลิตร• สำหรับต่อก้านฉีดไฟเบอร์เพื่อเพิ่มความยาวสำหรับถัง 12-20 ลิตร* สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้
Visitors: 40,077