P-16 สำหรับก้านสแตนเลส 12-20 ลิตร

อะไหล่หัวสเปรย์ก้านสแตนเลส 12-20 ลิตร

• หัวสเปรย์ทำจากทองเหลือง มีความทนทาน

• สามารถใช้ได้กับก้านสแตนเลสสำหรับถัง 12-20 ลิตร

• หัวฉีดมี 4 รู สามารถฉีดได้กระจายเป็นวงกว้างกว่าแบบรูเดียว

* สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้


ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม: • หัวสเปรย์-1_L.jpg
  อะไหล่หัวสเปรย์สำหรับกระบอกฉีดพ่น 1-2 ลิตร • สามารถใช้กับกระบอกฉีดพ่นได้ทุกขนาด • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีดแบบละออง หรือแบบเส้นตรงได้ * สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้ •ใ...

 • 79-L.jpg
  อะไหล่หัวสเปรย์สำหรับถังพ่นยา 3-8 ลิตร • สามารถใช้กับถังพ่นยาชนิดสะพายข้าง • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีดแบบละออง หรือแบบเส้นตรงได้ * สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้

 • 80-L.jpg
  อะไหล่หัวสเปรย์สำหรับก้านสแตนเลส 12-20 ลิตร • สามารถใช้ได้กับก้านสแตนเลสสำหรับถัง 12-20 ลิตร • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีดแบบละออง หรือแบบเส้นตรงได้ * สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ไ...

 • หัวฉีดหญ้า.jpg
  อะไหล่หัวสเปรย์ก้านสแตนเลส 12-20 ลิตร • หัวสเปรย์ทำจากทองเหลือง มีความทนทาน • สามารถใช้ได้กับก้านสแตนเลสสำหรับถัง 12-20 ลิตร • ละอองน้ำกระจายออกในลักษณะครึ่งวงกลมเหมาะสำหรับฉีดหญ...

 • 83-L.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด • • • • * สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้

 • 84-L.jpg
  อะไหล่หัวสเปรย์ก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร • หัวฉีดมาตรฐาน สำหรับใช้งานทั่วไป • สามารถใช้ได้กับก้านไฟเบอร์กลาสสำหรับถัง 12-20 ลิตร • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีดแบบละออง ห...

 • 85-L.jpg
  อะไหล่หัวสเปรย์ก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร • หัวฉีดมาตรฐาน สำหรับใช้งานทั่วไป • สามารถใช้ได้กับก้านไฟเบอร์กลาสสำหรับถัง 12-20 ลิตร • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีดแบบละออง ห...

 • 86-L.jpg
  อะไหล่หัวสเปรย์ก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร • สามารถใช้ได้กับก้านไฟเบอร์กลาสสำหรับถัง 12-20 ลิตร • หัวสเปรย์มี 4 รู การฉีดเป็นละอองจะกระจายเป็นวงกว้างกว่าแบบ 1 รู * สามารถค...

 • 87-L.jpg
  อะไหล่หัวสเปรย์ก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร • หัวฉีดแบบ 2 หัว • สามารถใช้ได้กับก้านไฟเบอร์กลาสสำหรับถัง 12-20 ลิตร • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีดแบบละออง หรือแบบเส้นตรงได้ ...

 • 88-L.jpg
  อะไหล่หัวสเปรย์สำหรับก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร • หัวฉีดมาตรฐาน เหมาะกับการใช้งานทั่วไป • สามารถใช้ได้กับก้านไฟเบอร์กลาสสำหรับถัง 12-20 ลิตร • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีด...

 • 89-L-1.jpg
  อะไหล่หัวสเปรย์ก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร • หัวฉีด 2 หัวแบบแนวดิ่ง • สามารถใช้ได้กับก้านไฟเบอร์กลาสสำหรับถัง 12-20 ลิตร • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีดแบบละออง หรือแบบเส้นตรงได้ * สามารถ...

 • 122-Lรวม.jpg
  อะไหล่หัวสเปรย์สำหรับก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร• หัวฉีดพร้อมฝาครอบ เหมาะกับการฉีดหญ้าหรือสารเคมีต่างๆ • สามารถใช้ได้กับก้านไฟเบอร์กลาสสำหรับถัง 12-20 ลิตร • หัวสเปรย์สามารถปรับฉีดแ...
Visitors: 37,250