SX-901-20 SX-902-20/SX-903-20

พันสายย

• ใช้สำหรับเก็บสายยาง

• มีล้อลากเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่

* สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้


ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม: • 124-L.jpg
  ที่รดน้ำอัตโนมัติ • เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการดูแลรดน้ำต้นไม้ • เหมาะสำหรับไม้กระถางเล็ก • ใช้ระบบวัดค่าความชื้น ในการทำงาน โดยเมื่อดินในกระถางแห้ง อุปกรณ...

 • SX-G1_L.jpg
  ฐานล้อเลื่อนสำหรับถังพ่นยา • เป็นล้อเลื่อนสำหรับเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ * สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้

 • 90-L.jpg
  วาล์วน้ำ • ใช้สำหรับควบคุมระดับความแรงของน้ำ

 • 91-L.jpg
  วาล์วน้ำ • ใช้สำหรับควบคุมระดับความแรงของน้ำ
Visitors: 56,434