BD-07

หัวฉีดพ่นอัดลม

• ใช้ได้กับขวดน้ำที่ปากมีขนาดเท่ากับขวดน้ำอัดลมทุกชนิด

• เป็นหัวฉีดชนิดอัดลม

• สามารถฉีดได้ไกลถึง 5-8 เมตร

• สามารถฉีดแบบเป็นละออง หรือปรับเป็นฉีดแบบพุ่งตรงได้

 


ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม: • 49-L.jpg
  หัวฉีดพ่นทองเหลือง • ใช้ได้กับขวดน้ำที่ปากมีขนาดเท่ากับขวดน้ำอัดลมทุกชนิด •สามารถฉีดได้ไกลถึง 5 เมตร •สามารถฉีดแบบเป็นละออง หรือปรับเป็นฉีดแบบพุ่งตรงได้ • หัวฉี...

 • 50-L.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด • • • • • * สามารถคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่ได้ • อะไหล่สินค้า• ซีลยาง

 • 51-L.jpg
  หัวฉีดพ่นทองเหลืองชุบโครเมียม • ใช้ได้กับขวดน้ำที่ปากมีขนาดเท่ากับขวดน้ำอัดลมทุกชนิด •สามารถฉีดได้ไกลถึง 5 เมตร •สามารถฉีดแบบเป็นละออง หรือปรับเป็นฉีดแบบพุ่งตรงได้• หัวฉีดสามารถซื้...

 • 52-L.jpg
  หัวฉีดพ่นทองเหลืองชุบโครเมียมชนิด 2 หัว• ใช้ได้กับขวดน้ำที่ปากมีขนาดเท่ากับขวดน้ำอัดลมทุกชนิด•สามารถฉีดได้ไกลถึง 5 เมตร•สามารถฉีดแบบเป็นละออง หรือปรับเป็นฉีดแบบพุ่งตรงได้ * สามารถค...

 • 55-L_1.jpg
  หัวฉีดพ่นอัดลม • ใช้ได้กับขวดน้ำที่ปากมีขนาดเท่ากับขวดน้ำอัดลมทุกชนิด •เป็นหัวฉีดชนิดอัดลม •สามารถฉีดได้ไกลถึง 5-8 เมตร •สามารถฉีดแบบเป็นละออง หรือปรับเป็นฉีดแบ...

 • HX201-1_L.jpg
  หัวฉีดพ่นชนิด 2 หัว • ใช้ได้กับขวดน้ำที่ปากมีขนาดเท่ากับขวดน้ำอัดลมทุกชนิด •สามารถฉีดได้ไกล 3-5 เมตร •สามารถฉีดแบบเป็นละออง หรือปรับเป็นฉีดแบบพุ่งตรงได้

 • 57-L.jpg
  หัวฉีดพ่นชนิดมีกระบอก • มีกระบอกขนาด 150 cc และ 350 cc • หัวฉีดเป็นละออง
Visitors: 37,251