ปุ๋ย ฮอร์โมน อาหารเสริม

ฮอร์โมน, เร่งดอก

ฮอร์โมนบำรุงดอก สำหรับกล้วยไม้ ตราคนกับควาย

ฮอร์โมนสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ

เหมะสำหรับกล้วยไม้บ้านที่โตสมบูรณ์ดี ต้องการให้ออกดอก ออกผล

การใช้งาน

ผสมฮอร์โมนปริมาณ 1 ช้อนชากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดที่รากและใบ

สัปดาห์ละ 1 ครั้งในเวลาเช้า

 

ฮอร์โมนบำรุงราก ต้น ใบ สำหรับกล้วยไม้ ตราคนกับควาย

ฮอร์โมนสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ

เหมะสำหรับใช้เพิ่มสารอาหารบำรุงกล้วยไม้ ให้แข็งแรง สมบูรณ์

การใช้งาน

ผสมฮอร์โมนปริมาณ 1 ช้อนชากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดที่รากและใบ

สัปดาห์ละ 1 ครั้งในเวลาเช้า

 

ฮอร์โมนบำรุง ราก ต้น ใบ สำหรับพืชไม้ลงดิน ตราคนกับควาย

สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ

เหมาะสำหรับใช้เพิ่มสารอาหารบำรุงพืชไม้ลงดินทุกชนิด ให้แข็งแรง สมบูรณ์

การใช้งาน

ผสมสารอาหารปริมาณ 1 ช้อนชากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดที่หน้าดินและใบ

สัปดาห์ละ 1 ครั้งในเวลาเช้า

 

ไคโตซาน ตราคนกับควาย

สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยทำให้พืชกินอาหารเก่ง

ใช้คู่กับฮอร์โมนหรือสารอาหารบำรุงพืชอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกินอาหารพืช

การใช้งาน

ผสมไคโตซานปริมาณ 1 ช้อนชากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดที่หน้าดินและใบ

สัปดาห์ละ 1 ครั้งในเวลาเช้า

 

 

แอตคอล ตราคนกับควาย

สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เสริมประสิทธิภาพในการแผ่กระจาย

ทำให้สารอาหารเกาะแน่นกับพืช ประหยัดปุ๋ย ยามากขึ้น

การใช้งาน

ผสมแอตคอลและยาที่ใช้ควบคู่ในปริมาณ 1 ช้อนชากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดที่หน้าดินและใบ

สัปดาห์ละ 1 ครั้งในเวลาเช้า

 

 

ฮอร์โมนบำรุงผล สำหรับพืชไม้ผล ตราคนกับควาย

สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยเร่งดอก ผล สำหรับพืชไม้ผล ทำให้รากแข็งแรงสำหรับการเตรียมขนย้ายต้นกล้า

การใช้งาน

ผสมแอตคอลและยาที่ใช้ควบคู่ในปริมาณ 1 ช้อนชากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดที่หน้าดินและใบ

สัปดาห์ละ 1 ครั้งในเวลาเช้า

 

ไบโอเจท สารเสริมประสิทธิภาพกำจัดแมลง

สารสกัดน้ำมันจากสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยเสริมฤทธิ์ยากำจัดแมลงทั้งแบบเคมี และชีวภาพ รวมทั้งช่วยกำจัดไข่ของแมลงเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้ถนอมพืชผักให้คงความสด ไม่เน่าเสียเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์

การใช้งาน

ผสมไบโอเจทและยาที่ใช้ควบคู่ในปริมาณ 1 ช้อนชากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดที่หน้าดินและใบ

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 

มายฟิกซ์ กาวดักจับแมลง ศัตรูพืช

กาวดักจับแมลงคุณภาพดี เจอความร้อนไม่ไหวเยิ้ม เหนียว แมลงติดแน่น เนื้อกาวเป็นสีเหลือง ช่วยในการล่อแมลง

Visitors: 56,431